Strategi

Et billede af en grøn bølge

Strategi

Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum fremmer erhvervsudviklingen inden for det agro- og fødevareindustrielle område.

Værdier
Vision
Mission
Værdier
Vision
Mission